FinnStamper
Kittiläntie 1945
99710 Vaalajärvi
Puh. 040-7622 547
Sähköpostiosoite sari@finnstamper.com

Kotipaikka: Sodankylä

Y-tunnus: 1888120-5

Alv-rek.


Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

FinnStamper
Kittiläntie 1945
99710 Vaalajärvi

2. Yhteyshenkilö

Sari George
sari@finnstamper.com

3. Rekisterin nimi

FinnStamperin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan FinnStamper.com-verkkopalvelun rekisteröintilomakkeesta, tilauslomakkeesta ja/tai asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

FinnStamper ei luovuta käyttäjärekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat palveluntarjoajan suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.