Tietosuojaseloste 25.05.2018


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

FinnStamper (y-tunnus: 1888120-5)
Kittiläntie 1945
99710 Vaalajärvi
sari@finnstamper.com


Mitä  tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Uutiskirjerekisteriin tallennetaan tilaajan sähköpostiosoite, etunimi ja sukunimi.


Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  •         Asiakassuhteen hoitamiseen
  •         Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  •         Tilastollisiin tarkoituksiin
  •         Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittely perustuu verkkopalvelun käyttäjän henkilötietojen käsittelyn hyväksyntään. Muissa tapauksissa käsittely on oikeutettu, koska verkkopalvelun käyttäjä on vapaaehtoisesti syöttänyt palveluun henkilötietonsa voidakseen käyttää FinnStamperin palveluja.

Asiakasrekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat palveluntarjoajan suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Esimerkiksi pankille maksu- ja postille toimitustapahtuman mahdollistamiseksi.

Uutiskirje lähetetään MailChimp -nimisen sähköpostipalvelun kautta, joka on rekisteröity EU:n ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.


Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  •        Tarkistusoikeus
  •         Oikaisuoikeus
  •         Oikeus peruuttaa suostumus
  •         Poisto-oikeus